Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 31 lipca 2020 roku w godzinach od 10:00 do 15:00 w sekretariacie szkoły będzie można odebrać zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty przekazywanych szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL absolwenta, numer wydanegodokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia.


Podstawa prawna § 5. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U.2019, poz. 1700, ze zm.).


W załączniku przekazujemy informację dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r. dotyczącą ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r. oraz z terminami związanymi z postepowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

 

Z poważaniem,

dyrektor szkoły - mgr Wiesława Szopa

Data dodania: 2020-07-30 05:53:16
Data edycji: 2020-07-30 06:25:43
Ilość wyświetleń: 54

NAUCZANIE ZDALNE

INFORMACJE
Więcej informacji

Kalendarz

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button