Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej:


 

Poniedziałek 8:00 – 15:30  
Wtorek 8:00 – 13:00  
Środa 8:00 – 15:30  
Czwartek 8:00 – 13:00  
Piątek 8:00 – 13:00  

 


„Biblioteka jest miejscem zaczarowanym,
blisko tu do bajki i prawdy, do uśmiechu i wzruszeń”.

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb czytelniczych oraz zainteresowań uczniów, nauczycieli, rodziców i innych pracowników szkoły.

Biblioteka naszej szkoły liczy ponad 11 tysięcy woluminów, uczniowie mogą korzystać z czytelni oraz internetu. Biblioteka szkolna ściśle współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną Filia nr 6, organizuje konkursy czytelnicze, plastyczne, literackie, wystawy okolicznościowe. Szczególnie chętnie uczniowie wypożyczają książki zakupione z programu rządowego KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ celem którego było zaopatrzenie bibliotek szkolnych w pozycje :
• o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów
• niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.


Zadania biblioteki:
1. Wypożyczanie książek i podręczników.
2. Pomoc uczniom w wyszukiwaniu materiałów.
3. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów.
4. Bezpośrednia praca z uczniem wymagającym pomocy.
5. Ćwiczenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji.
6. Przygotowanie do samokształcenia.
7. Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji.
8. Inspirowanie czytelnictwa poprzez: indywidualne rozmowy z czytelnikami, pomoc w doborze lektury zgodnej z zainteresowaniami i oczekiwaniami dziecka, reklamowanie pozycji książkowych szczególnie polecanych i wartościowych z pedagogicznego punktu widzenia, organizowanie konkursów i akcji czytelniczych, systematyczna praca z aktywem bibliotecznym.


PODZIAŁ LITERATURY W BIBLIOTECE SZKOLNEJ:
Bajki, wierszyki, opowiadania, powieści itp. ustawione są w ośmiu działach oznaczonych symbolami literowym:
Bw - BAJECZKI, WIERSZYKI, OPOWIADANIA DLA NAJMŁODSZYCH
B - BAŚNIE, LEGENDY, PODANIA
Prz - OPOWIADANIA I POWIEŚCI PRZYRODNICZE
P - OPOWIADANIA I POWIEŚCI PODRÓŻNICZE I PRZYGODOWE
F - OPOWIADANIA I POWIEŚCI FANTASTYCZNE
H - OPOWIADANIA I POWIEŚCI HISTORYCZNE
Ob - OPOWIADANIA I POWIEŚCI OBYCZAJOWE
Pd - POEZJA, DRAMAT

Książki popularnonaukowe poukładane są w działach oznaczonych cyframi od 0 do 9 (według UKD - Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej):
0 - DZIAŁ OGÓLNY
1 - FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA
2 - RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO
3 - NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA
4 - dział pusty - zarezerwowany
5 - MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE
6 - NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE.ROLNICTWO
7 - SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT
8 - JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA
9 - ARCHEOLOGIA. PREHISTORIA. GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA
Przez cały rok szkolny trwa konkurs czytelniczy ”Pożeracz książek” - uczniowie poszczególnych klas rywalizują między sobą o jak najlepszy wynik w czytelnictwie indywidualnym.


2022/2023
"Książki to cały wszechświat, zaklęty w słowach..."
https://szkola15.sosnowiec.pl/wyniki-konkursu-na-najladniejsza-zakladke-do-ksiazki,799,pl
Data dodania: 2019-10-17 21:36:50
Data edycji: 2022-11-09 20:29:05
Ilość wyświetleń: 1780

Kalendarz

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej