Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW   

 

 

NR KONTA RADY RODZICÓW

66 1050 1360 1000 0022 9778 4650


KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.   
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.   
3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.   
4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
5.Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.   
6. Do innych zadań Rady Rodziców należy:      
- Ujednolicenie wspólnych oddziaływań szkoły i domu rodzinnego na młodzież i dzieci w procesie nauczania, wychowania i opieki.      
- Uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły.      
- Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą.      
- Udzielanie pomocy Samorządowi Szkolnemu oraz innym organizacjom działającym w szkole.      
- Współpraca ze środowiskiem lokalnym i innymi organami szkoły.

Data dodania: 2019-10-17 21:48:33
Data edycji: 2021-09-13 15:33:14
Ilość wyświetleń: 1141

Kalendarz

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej