Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW  

 

Przewodniczący: p. Agata Cieślik

Zastępca przewodniczącego: p. Agata Janczyk Urbańska

Skarbnik: p. Żaneta Kowalczyk

Sekretarz: p. Agata Małecka

W skład komisji rewizyjnej weszli: p. Justyna Iwan, p. Sylwia Gajda

Ponadto członkami Prezydium Rady Rodziców zostali: 

NR KONTA RADY RODZICÓW

Bank Spółdzielczy
90 8445 0007 0000 0000 0895 0001
 

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.   
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.   
3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.   
4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
5.Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.   
6. Do innych zadań Rady Rodziców należy:      
- Ujednolicenie wspólnych oddziaływań szkoły i domu rodzinnego na młodzież i dzieci w procesie nauczania, wychowania i opieki.      
- Uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły.      
- Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą.      
- Udzielanie pomocy Samorządowi Szkolnemu oraz innym organizacjom działającym w szkole.      
- Współpraca ze środowiskiem lokalnym i innymi organami szkoły.

Data dodania: 2019-10-17 21:48:33
Data edycji: 2022-10-02 09:57:48
Ilość wyświetleń: 3262

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej