Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Najnowsze informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

Najnowsze informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

Najnowsze informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

Drodzy Rodzice

Proszę o zapoznanie się z najnowszym komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

 

13 maja premier oraz minister edukacji narodowej poinformowali o kolejnych krokach podjętych przez rząd w związku z pandemią. Dla nas najistotniejsze są te, które dotyczą funkcjonowania szkoły. Co oznaczają dla uczniów? Co zmienia się dla rodziców? Jak wyglądać będzie praca szkoły? Przekazuję Państwu informacje, co komunikat MEN oznacza w praktyce.
1.Zdalne kształcenie we wszystkich klasach szkoły podstawowej będzie kontynuowane, najprawdopodobniej do końca roku szkolnego.
2.Klasyfikacja roczna (wystawienie ocen) odbędzie się zdalnie zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego.
3.Od 18 maja będą mogły odbywać się w szkole indywidualne zajęcia rewalidacyjne - z rodzicami dzieci skontaktują się nauczyciele prowadzący dotychczas te zajęcia lub pedagog szkolny i uzgodnią formy pracy.
4.Od 25 maja zostaną zorganizowane w szkole WYŁĄCZNIE zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III, których rodzice pracują i wcześniej to zadeklarują. Odpowiednia ankieta zostanie skierowana do rodziców w przyszłym tygodniu.
5.Od 25 maja umożliwimy uczniom klasy ósmej indywidulane konsultacje z nauczycielami przedmiotów objętych egzaminem. Jednak podstawą przygotowań do czerwcowego egzaminu jest rozwiazywanie testów i zadań przesyłanych do samodzielnego rozwiązania, uczestnictwo w lekcjach on-line oraz korzystanie z konsultacji i prowadzenie rozmów zdalnych z nauczycielem języka angielskiego.
6.Od 1 czerwca umożliwimy indywidualne konsultacje z nauczycielami wszystkich przedmiotów uczniom wszystkich klas - plan konsultacji zostanie Państwu przekazany.

Podsumowując:
Dzięki kompleksowemu wprowadzeniu zdalnego nauczania podstawa programowa realizowana jest w naszej szkole z rozwagą i jesteśmy gotowi do kontynuowania tej formy nauczania do końca roku szkolnego.
Rodziców proszę, by zorganizowali opiekę w domu i w dalszym ciągu współpracowali ze szkołą. Dzięki temu ograniczymy możliwość zarażenia koronawirusem, ale też zrealizujemy cele kształcenia.
O kolejnych zmianach i podejmowanych decyzjach będę Państwa informować na bieżąco.

Na chwilę obecną nie zostały ustalone i podane do publicznej wiadomości wytyczne sanitarne, które ma spełniać szkoła. Będę Państwa informować na bieżąco.

 

Z poważaniem

Wiesława Szopa

 

Data dodania: 2020-05-14 20:14:41
Data edycji: 2020-05-17 14:40:34
Ilość wyświetleń: 309

Kalendarz

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej