Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Stołówka szkolna


Opłata za obiady w kwietniu 2024 roku wynosi 96,00 zł (16 dni x 6,00 zł).
 
 
Deklaracja żywieniowa  oraz jadłospis znajdują się poniżej.
 
 
Szanowni Rodzice, poniżej podajemy numer rachunku, na który należy dokonywać płatności za obiady: 
 

Szkoła Podstawowa nr 15 w Sosnowcu,
ul. Wojska Polskiego 84
PKO Bank Polski SA
Nr konta: 56 1020 2313 0000 3702 0579 6133

 

W tytule przelewu należy podać:  imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady za miesiąc..........,  kwota ……………

                              

                                                         

                      Wpłat należy dokonywać z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

Wysokość wpłaty w danym miesiącu będzie podana na stronie internetowej szkoły. Ewentualne odliczenia będą przekazywane przez intendenta jako wiadomość przez dziennik elektroniczny.

 

W przypadku niedotrzymania terminu przez rodzica (opiekuna) od dnia 15 danego miesiąca wstrzymane zostanie wydawanie posiłków. Opłaty za dni, w których dziecko korzystało z obiadów należy niezwłocznie uregulować.

Po 10-tym każdego miesiąca obowiązują ustawowe odsetki za nieterminową wpłatę. W takim wypadku wychowawca świetlicy udzieli informacji jaką kwotę odsetek należy doliczyć do opłaty za obiady.

Zaprzestanie korzystania z obiadów, a nie zgłoszenie tego w świetlicy będzie wiązało się z koniecznością zapłacenia za niewykorzystane posiłki. Wszelkie zmiany dotyczące obiadów prosimy zgłaszać do wychowawcy świetlicy lub intendentki osobiściej. Całkowitą rezygnację z obiadów należy zgłosić w formie pisemnej tydzień przed końcem miesiąca.

Opłaty za niewykorzystane posiłki podlegają zwrotowi tylko w przypadku wcześniejszego powiadomienia o nieobecności dziecka na obiedzie. Zwrot dokonywany jest w formie pomniejszenia płatności w kolejnym miesiącu. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością z wyjątkiem poniedziałku, gdzie nieobecność zgłasza się do godziny 8.00. Zgłoszenie powinno nastąpić osobiście lub telefonicznie. W grudniu (koniec roku kalendarzowego) i w czerwcu (koniec roku szkolnego) odpisy za obiady można podać wyłącznie przed opłatą za obiady tj. przed 10 dniem danego miesiąca.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole obiad można odebrać w godzinach od 13.45 do 14.00.

O nieobecności dziecka na obiedzie prosimy powiadamiać intendenta osobiście lub telefonicznie pod numer 32 299 37 14 wew. 22 do godziny 15:00.

 

Data dodania: 2019-10-17 21:35:44
Data edycji: 2024-05-06 08:56:01
Ilość wyświetleń: 7542

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej