Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Drodzy Rodzice. Kochani uczniowie

W nawiązaniu do informacji przekazanych Państwu poprzez dziennik elektroniczny dnia 14 maja br.  informuję, że wszyscy nauczyciele nadal będą prowadzić kształcenie zdalne  z wykorzystaniem różnych metod i technik nauczania. Realizacja podstawy programowej nie jest zagrożona i prawie wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczą w lekcjach on-line.

 

 

 

  • Od 18 maja - mogą odbywać się w szkole indywidualne zajęcia rewalidacyjne (plan spotkań został ustalony z rodzicami)
  • Od 25 maja zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III, którym nie może być zapewniona opieka w domu.  Jednocześnie informuję, że ukazało się nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19  https://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000855/O/D20200855.pdf?fbclid=IwAR3jrrpf2PCzn8QTcREhiX234XhliHeIsdBtuswth5JOFskvBgoI4MOJvLU
  • Od 25 maja br. uczniowie klasy VIII będą mogli uczestniczyć na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w zajęciach zorganizowanych w małych grupach.
  • Od 1 czerwca uczniowie wszystkich klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Harmonogram konsultacji zostanie opracowany po uzyskaniu informacji o chęci skorzystania z tej formy pomocy.

Ważne!

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną  Rodzice uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach na terenie szkoły, wypełnią stosowne oświadczenie (druk dostępny  do pobrania poniżej lub w szkole)

Załącznik 1-    Oświadczenie – deklaracja Rodzica ucznia klas I – III korzystającego z zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Załącznik 2 -    Oświadczenie  Rodzica ucznia  korzystającego z konsultacji

Ponadto bardzo proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w szkole w czasie pandemii opracowanymi na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN

Załącznik 3 -    Procedura przeciwepidemiczna w Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu

Załącznik 4 - Procedura przyprowadzania/odbierania dziecka w okresie sprawowania opieki nad uczniem  przez szkołę w czasie trwania epidemii COVID-19

Załącznik 5 - Procedura postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne podczas pobytu w szkole w trakcie epidemii COVID-19

Załącznik 6 - Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu.

 

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Ministerstwem Zdrowia przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół bezpieczne warunki pracy i pobytu w placówce w czasie epidemii związanej z COVID-19.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

 

Z życzeniami zdrowia i spokoju

Wiesława Szopa

Data dodania: 2020-05-17 14:10:05
Data edycji: 2020-05-17 14:41:30
Ilość wyświetleń: 950

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej