Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Wychowanie do życia w rodzinie - cele kształcenia .

Zgodnie z nową reformą oświaty, przedmiot „wychowanie do życia w rodzinie” w szkole podstawowej realizowany jest  w kl. IV- VIII.

Cele kształcenia – wymagania ogólne obejmują :

 

 1. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.
 2. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku
  i pracy, przyjęcie posta­wy szacunku wobec siebie.

III. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewa­nia. Pokonywanie trudności okresu dorastania.

 1. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podej­mowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami
  i warto­ściami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.
 2. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego
  i zachodzących w nim zmian roz­wojowych w okresie prenatalnym
  i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowo­ści. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej in­tymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.

 

 1. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie
  w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.

 

VII. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z Internetu, w sposób selektywny, umożli­wiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

Zgodnie z w/w celami podstawa programowa WDŻ podzielona jest na VI działów:

 • rodzina;
 • dojrzewanie;
 • seksualność człowieka;
 • życie jako fundamentalna wartość;
 • płodność;
 • postawy

W związku z tym w trakcje zajęć uczeń pozyskuje wiedzę dotyczącą m.in :

 • wartości rodziny w życiu człowieka,
 • okazywania szacunku innym ludziom,
 • rozumienia i akceptowania zmian zachodzących w okresie dojrzewania a także trudności okresu dorastania,
 • wiedzy nt. organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian,
 • obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunku do ciała innej osoby oraz postaw moralnych i norm społecznych.

Zajęcia realizowane są zgodnie z programem „Wędrując ku dorosłości” autorstwa Teresy Król. Podczas zajęć wykorzystywane będą przez nauczyciela: podręcznik i ćwiczenia „Wędrując ku dorosłości”, praca zbiorowa pod redakcja Teresy Król, Wydawnictwo Rubikon.

Tematyka zajęć odbywa się na 14 lekcjach, z których 9 odbywa się całą klasą, a 5 w grupach- chłopcy, dziewczynki. Treści i materiały wykorzystywane w trakcje zajęć dostosowane są do wieku uczniów.  Specyfika zajęć Wychowania do życia  w rodzinie polega na swobodzie wypowiadania się uczniów, wyrażania opinii i poglądów, zajmowania określonych stanowisk, dużym stopniu zaangażowania emocjonalnego.

Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy pro­gramowo wyższej ani na ukończenie szko­ły przez ucznia.

 

 

 

 

Data dodania: 2021-03-22 11:47:05
Data edycji: 2022-09-04 12:48:52
Ilość wyświetleń: 505

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej