Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja 2022/2023

Termin potwierdzenia woli uczęszczania do klasy pierwszej naszej szkoły 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 40 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 24 stycznia 2022 r. rekrutacja do klas pierwszych została zakończona.

Wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice zgłosili chęć uczęszczania do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 zostaną przyjęte o ile rodzice zweryfikują zgłoszenie w  systemie naboru elektronicznego lub sekretariacie szkoły.

Lista dzieci zakwalifikowanych spoza rejonu dostępna jest w szkole. Dzieci te zostaną przyjęte po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia przez rodziców poprzez systemu naboru elektronicznego lub w sekretariacie szkoły.

Termin weryfikacji zgłoszeń   do 31.03.2022r. godz.15.00

 

 

Szanowni Państwo. Rodzice uczniów urodzonych w roku 2015:

 

Informujemy, że zapisy uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 rozpoczynają  się 1 marca 2022 roku.  Składanie wniosków przez rodziców możliwe będzie wyłącznie  przez elektroniczny serwis rekrutacyjny  https://sp-sosnowiec.nabory.pl/   w okresie 1 – 18  marca br. do godz. 15:00


Do szkoły będą przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły.  Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodziców, w wyniku postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami. 
Wszyscy Państwo zapisujecie dziecko do szkoły za pośrednictwem wyżej wymienionej platformy.

W celu odnalezienia szkoły obwodowej dla danego adresu zamieszkania można użyć wyszukiwarki obwodów.

W przypadku wyboru przez rodzica szkoły obwodowej, po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacji zostanie wygenerowane zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy  na rok szkolny 2022/2023. Zgłoszenie należy wydrukować i dostarczyć do szkoły  w nieprzekraczalnym terminie do 18.03.2022 do godz. 15:00. Złożenie zgłoszenia we wskazanym terminie gwarantuje zakwalifikowanie dziecka do klasy I w naszej szkole.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem, którzy chcą zapisać dziecko do naszej szkoły powinni w formularzu  rekrutacyjnym  wskazać  SP15 jako szkołę pierwszego wyboru. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacyjnym wygeneruje się Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkoły 2022/2023, który  należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz w wymaganymi dokumentami do szkoły w nieprzekraczalnym  terminie do 18.03.2022 do godz. 15:00. W takim przypadku dziecko weźmie udział w rekrutacji na wolne miejsca pozostałe po zakwalifikowaniu dzieci z obwodu szkoły.

W przypadku niezakwalifikowania dziecka do żadnej z wybranych szkół z powodu braku wolnych miejsc, dziecko będzie miało zapewnione miejsce w szkole obwodowej,  w obwodzie której mieszka.

W razie braku  dostępu do Internetu, braku  numeru PESEL  dziecka oraz  innych problemów prosimy o kontakt z naszą szkołą, w celu  ustalenia formy pomocy.

Drodzy Rodzice.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (322993714) lub mailowy (sp15@sosnowiec.edu.pl). 

Służymy pomocą :)

Harmonogram rekrutacji :

https://szkola15.sosnowiec.pl/harmonogram-rekrutacji-rok-szkolny-20222023,561,pl

Data dodania: 2019-10-22 10:03:46
Data edycji: 2022-03-27 14:48:52
Ilość wyświetleń: 3539

Kalendarz

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej