Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Modyfikacja koncepcji pracy szkoły


I. Na wniosek uczniów , w kierunkach pracy szkoły zawartych w koncepcji pracy szkoły dodaje się następujące zadania:

Wspieranie uzdolnień

LP Zadanie do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin wykonania Odpowiedzialny
1 Promowanie uzdolnień poprzez organizację szkolnego konkursu „Mam Talent” Udział uczniów w konkursie Zgodnie z kalendarzem SU Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Zwiększanie bezpieczeństwa w szkole, promowanie pozytywnych postaw społecznych

LP Zadanie do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin wykonania Odpowiedzialny
1 Promowanie inicjatyw uczniowskich i motywowanie do ich realizacji na terenie szkoły i w środowisku. Organizacja Dnia Ucznia Pierwszy Dzień Wiosny Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
2 Wzbogacanie wyposażenie szkoły z uwzględnieniem środków finansowych Zakup ławek na korytarze, szafek dla uczniów oraz stojaków na rowery Uzależniony od posiadanych środków finansowych Dyrektor

II. Na wniosek rodziców w związku z pozytywnym odbiorem przez dzieci zajęć z udziałem zaproszonych specjalistów w różnych dziedzinach (muzyka, astronomia, fizyka, teatr) w koncepcji pracy szkoły uwzględnia się organizację różnorodnych lekcji i zajęć z udziałem przedstawicieli nauki i sztuki.

Uatrakcyjnienie metod nauczania

LP Zadanie do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin wykonania Odpowiedzialny
1 Podniesienie poziomu atrakcyjności procesu nauczania poprzez organizację różnorodnych lekcji i zajęć z udziałem Liczba organizowanych zajęć z udziałem zaproszonych specjalistów cały rok Wszyscy nauczyciele

III. Na wniosek nauczycieli , w związku z przystąpieniem do Sieci Doskonalenia i Współpracy Nauczycieli Konstruktorów Testów Egzaminacyjnych, dokonuje się modyfikacji i dodaje zapis w punkcie:

Poprawa poziomu nauczania i wyników sprawdzianu zewnętrznego

LP Zadanie do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin wykonania Odpowiedzialny
1 Konstruowanie zadań egzaminacyjnych w oparciu o nową podstawę programową i modyfikacja Programu poprawy efektów kształcenia. Zestawy zadań egzaminacyjnych skonstruowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego cały rok Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, języka angielskiego i matematyki,

Szczegółowe zadania i cele określa Roczny program Pracy Sieci Doskonalenia i Współpracy Nauczycieli Konstruktorów Testów Egzaminacyjnych.

Data dodania: 2019-10-23 19:16:21
Data edycji: 2019-10-23 19:16:25
Ilość wyświetleń: 532

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej