Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Komunikat dyrektora szkoły

Komunikat dyrektora szkoły

            W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju oraz decyzją Ministra Edukacji i Nauki wprowadza się z dniem 09.11.2020 r. ograniczenie funkcjonowania szkół, tj. nauczanie zdalne dla wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które potrwa do 29.11.2020r.

 

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

1. Zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas IV-VIII, w formie nauki zdalnej, zostają przedłużone do dnia 29.11.2020 r. i odbywają się na dotychczasowych zasadach.

2. Zajęcia dydaktyczne w klasach I-III od dnia 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. będą prowadzone  w formie nauki zdalnej zgodnie z planem podanym przez wychowawcę klasy lub nauczyciela pełniącego zastępstwo.

3. Spotkania on-line prowadzone są z wykorzystaniem aplikacji MS Teams i dziennika elektronicznego.

4. Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem.

5. Świetlica szkolna pracuje zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez rodziców.

6. Stołówka szkolna działa na dotychczasowych zasadach. Obiady są przygotowywane dla wychowanków oddziałów przedszkolnych oraz uczniów, którzy zgłoszą taką potrzebę.

7. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniowie, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, biorą udział w spotkaniach z nauczycielem na terenie szkoły, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez rodziców do nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne.

8. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

10. Praca specjalistów - pedagoga, logopedy, nauczycieli rewalidacji odbywa się na dotychczasowych zasadach, zgodnie z pkt. 6.

11. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej.  

12. Lekcja on-line trwa 30 – 40 minut.

13. Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego mogą go wypożyczyć ze szkoły na czas nauczania zdalnego (laptopy lub tablety).

14. W klasach VIII wprowadza się stacjonarne konsultacje indywidualne lub grupowe (do 5 osób) z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram konsultacji zostanie przedstawiony w odrębnym komunikacie. Uczniowie zobowiązani są do zgłaszania chęci udziału w konsultacjach stacjonarnych z dwudniowym wyprzedzeniem.

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice, życzymy Wam spokoju, cierpliwości, optymizmu, a przede wszystkim dużo zdrowia. Liczymy na szybki powrót do szkoły i spotkanie z Wami w salach lekcyjnych!

Wiesława Szopa i Anna Malecka

Data dodania: 2020-11-09 17:51:42
Data edycji: 2020-11-09 17:55:13
Ilość wyświetleń: 499

Kalendarz

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej