Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Terminarz spotkań wychowawców klas z rodzicami - 2023/2024

Terminarz spotkań wychowawców klas z rodzicami

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

06.09.2023, g.17.30
klasy V-VIII

07.09.2023, g.17.30
 klasy I-IV

 

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór Oddziałowej Rady Rodziców, omówienie spraw wychowawczych, ustalenie harmonogramu wyjść i wycieczek. Zapoznanie rodziców
z dokumentami szkoły (Statut, Program PP, punktowy system oceniania). Zapoznanie rodziców z propozycją planu pracy wychowawczej. Przekazanie rodzicom niezbędnych informacji dotyczących korzystania z dziennika elektronicznego.

 

06.09.2023r. godz. 16.00 spotkanie rad oddziałowych z dyrekcją szkoły

08.11.2023, g.17.30

klasy I-IV

09.11.2023, g.17.30

klasy V- VIII

Spotkanie klasowe z wychowawcą, temat z planu wychowawcy.

Przekazanie informacji o ocenach, sprawy bieżące z życia klasy,

 

 

22.12.2023r.

Poinformowanie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania (za pomocą dziennika elektronicznego) oraz wystawienie ocen proponowanych

16.01.2024r

Wystawienie ocen śródrocznych

24.01.2024, g.17.30

klasy I-IV

25.01.2024, g.17.30

klasy V- VIII

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców
o ocenach śródrocznych uzyskanych przez uczniów, analiza pracy wychowawczej.

20.03.2024, g.17.30

klasy I-IV

21.03.2024, g.17.30

klasy V- VIII

Spotkanie klasowe z wychowawcą - przedstawienie informacji
o uczniach, analiza pracy wychowawczej (tematyka z programu wychowawczego).

Procedury przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

17.05.2024r.

Poinformowanie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania (za pomocą dziennika elektronicznego) oraz wystawienie ocen proponowanych

11.06.2024r.

Wystawienie ocen rocznych

12.06.2024, g.17.30

klasy I-IV

13.06.2024, g.17.30

klasy V- VIII

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych. Podsumowanie roku szkolnego 2023/2024.

Ostatni tydzień każdego miesiąca

Konsultacje indywidualne z rodzicami (po ustaleniu godziny dostępności nauczycieli)

 

 

 

Data dodania: 2022-08-31 18:33:04
Data edycji: 2023-09-05 10:44:58
Ilość wyświetleń: 2818

Kalendarz

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej