Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Terminarz spotkań wychowawców klas z rodzicami - 2022/2023

05.09.2022, g.17.00
klasy I-III

06.09.2022, g.17.00
 klasy IV- VI

07.09.2022, g.17.00

klasy VII - VIII

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór Oddziałowej Rady Rodziców, omówienie spraw wychowawczych, ustalenie harmonogramu wyjść i wycieczek. Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły (Statut, Program PP, punktowy system oceniania). Zapoznanie rodziców z propozycją planu pracy wychowawczej. Przekazanie rodzicom niezbędnych informacji dotyczących korzystania z dziennika elektronicznego.

07.11.2022, g.17.00

klasy I-III

08.11.2022, g.17.00

 klasy IV- VI

09.11.2022, g.17.00

klasy VII - VIII

Spotkanie klasowe z wychowawcą, temat z planu wychowawcy.

Przekazanie informacji o ocenach, sprawy bieżące z życia klasy,

 

 

12 – 16.12.2022

Poinformowanie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania (za pomocą dziennika elektronicznego).

09.01.2023, g.17.00

klasy I-III

10.01.2023, g.17.00

 klasy IV- VI

11.01.2023, g.17.00

klasy VII - VIII

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach śródrocznych uzyskanych przez uczniów, analiza pracy wychowawczej.

27.03.2023, g.17.00

klasy I-III

28.03.2023, g.17.00

 klasy IV- VI

29.03.2023, g.17.00

klasy VII - VIII

Spotkanie klasowe z wychowawcą - przedstawienie informacji o uczniach, analiza pracy wychowawczej (tematyka z programu wychowawczego).Procedury przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

15 – 18.05.2023

Poinformowanie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania (za pomocą dziennika elektronicznego).

05.06.2023, g.17.00

klasy I-III

06.06.2023, g.17.00

 klasy IV- VI

07.06.2023, g.17.00

klasy VII - VIII

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych. Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023.

Ostatni tydzień każdego miesiąca

Konsultacje indywidualne z rodzicami.

 

 

Data dodania: 2022-08-31 18:33:04
Data edycji: 2022-09-01 14:37:53
Ilość wyświetleń: 1311

Kalendarz

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej