Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Harmonogram spotkań

*Terminarze - wersja do druku - na dole strony.

Terminarz spotkań wychowawców klas z rodzicami

2,3,4 września 2020

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór Oddziałowej Rady Rodziców, omówienie spraw wychowawczych, ustalenie harmonogramu wyjść i wycieczek.

28-30.09.2020

dokładna data wraz z godziną zebrania danej klasy zostanie wysłana przez wychowaców w wiadomości na dzienniku elektronicznym

 

Spotkania klasowe z wychowawcą – przedstawienie programu wychowawczo - profilaktycznego, zapoznanie rodziców z planem pracy wychowawczej.  Wyposażenie uczniów w sprzęt komputerowy.

Przekazanie rodzicom niezbędnych informacji związanych z korzystaniem z dziennika elektronicznego.

Wypełnienie deklaracji wpłat na konto Rady Rodziców.

 

Kl. VIII – wypełnienie deklaracji wyboru języka obcego na egzamin ósmoklasisty, omówienie dostosowań podczas egzaminu

 

Kl. VII informacja dotycząca dodatkowego przedmiotu zdawanego na egzaminie ósmoklasisty, omówienie dostosowań podczas egzaminu

19.10.2020

Godz. 17:00 - 18:00

Konsultacje indywidualne  dla rodziców

17-18.11.2020

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą, temat z planu pracy wychowawcy.

 

 

16-17.12. 2020

 

 

Przekazanie informacji o ocenach, sprawy bieżące z życia klasy, poinformowanie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania. (lub za pomocą dziennika elektronicznego)

 

 

27-28.01. 2021

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach śródrocznych uzyskanych przez uczniów, analiza pracy wychowawczej.

16-17.03.2021

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą - przedstawienie informacji o uczniach, analiza pracy wychowawczej (tematyka z programu wychowawczego).

 

26.04.2021

 

Konsultacje indywidualne dla rodziców

 

26.04.2021

Kl. VIII omówienie procedur egzaminu ósmoklasisty, zasady rekrutacji i sposób logowania

 

18-19.05.2021

 

 

Poinformowanie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią zachowania (za pomocą dziennika elektronicznego)

 

 

7-8.06.2021

 

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o proponowanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych. Podsumowanie roku szkolnego.

 

Terminarz spotkań dyrekcji z Radą Rodziców

Termin

Temat

07.09.2020

Spotkanie organizacyjne

- wybór prezydium Rady Rodziców

- zatwierdzenie  Programu wychowawczo - profilaktycznego,

- omówienie zmian w Statucie

- plan finansowy

- dyskusja nt. długości przerw i niezbędnego czasu na spożywanie posiłków,

- dyskusja nt. dni wolnych od zajęć dydaktycznych, podjęcie decyzji,

- informacja na temat planowanych uroczystości i konkursów regionalnych i miejskich

- prace remontowe wykonane podczas wakacji i planowane,

- inicjatywy zgłaszane przez rodziców

 

25.01.2021

godz. 17:30

Podsumowanie pracy za I półrocze, przedstawienie wniosków z nadzoru

22.02.2021

 

Spotkanie z rodzicami dzieci siedmioletnich, którzy od 1.09.2021 rozpoczną naukę w szkole

 

maj 2021

 

Organizacja  Święta Niezapominajki – festynu rodzinnego

 

31.05.2021

 

Podsumowanie pracy szkoły, przedstawienie wniosków z nadzoru, wnioski do dalszej pracy, wybór ubezpieczyciela

Inne spotkania

wrzesień 2020

 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich oraz wybór oferty wyjazdowej na zieloną szkołę 2021

czerwiec 2021

 

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy ósmej oraz omówienie wyników egzaminu ósmoklasisty

czerwiec 2021

Spotkanie z rodzicami uczniów, którzy rozpoczną naukę w szkole we wrześniu 2021

 

Data dodania: 2019-10-22 10:02:25
Data edycji: 2020-09-21 10:42:11
Ilość wyświetleń: 1108

Kalendarz

BIP
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej