Autor: Agnieszka Janik-Wójcik

Chodzi o to, aby – jeśli to tylko możliwe – poznawa
świat za pomocą zmysłów;
to co widoczne – wzrokiem,
to, co słyszalne – słuchem,
to, co można powącha
– węchem, posmakowa
– smakiem, dotknąć zmysłem dotyku. A jeśli coś można uchwyci
jednocześnie kilkoma zmysłami, należy to dobiera
kilkoma zmysłami. Jan Amos Komeński

Poznawanie warzyw za pomocą zmysłów było zadaniem priorytetowym na jednej z lekcji w kl.1b. Rola zmysłów w życiu człowieka jest ogromna. Dzięki nim człowiek odbiera bodźce płynące ze świata i poprzez ich prawidłowy odbiór może prawidłowo funkcjonować, komunikować się z otoczeniem czy wyrażać swoje potrzeby. Dziecko powinno mieć okazję do: obserwowania i oglądania, poznawania i przeżywania, doświadczania, badania, wypowiadania się oraz działania i tworzenia. Dlatego warto pamiętać, że zmysły są przewodnikiem po świecie. Lekcja doświadczania świata przyniosła nie tylko wiele wrażeń, ale również wprowadziła uczniów w dobry nastój.