Autor: I. Sikorska - Dymanus
Data: 12.06.2019r.

12 czerwca przedstawiciele uczniów naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce na Górę św. Anny. Jest to miejsce niezmiernie interesujące pod wieloma względami. Na szczycie wzniesienia znajdują się klasztor franciszkanów oraz kościół z figurką św. Anny Samotrzeciej, do którego pielgrzymują wierni z odległych stron. Przyjeżdżający tu turyści chętnie odwiedzają również rezerwat przyrody nieożywionej. Jego największą atrakcją są pozostałości po wulkanie wygasłym przed milionami lat. Głównym celem naszej wyprawy nie było jednak podziwianie zabytkowego sanktuarium ani poznawanie walorów parku krajobrazowego. Chcieliśmy przede wszystkim uczcić pamięć uczestników trzech powstań śląskich. W maju 1921 roku na Górze św. Anny toczyły się bowiem zaciekłe walki powstańców z niemieckim Freikorpsem. Wydarzenia te stały się inspiracją dla projektantów pomnika, przy którym złożyliśmy wieńce oraz wysłuchaliśmy wykładu profesora Dariusza Nawrota. Dziękujemy Światowemu Związkowi Żołnierzy AK za zorganizowanie ciekawej i pouczającej wycieczki.