Autor: Agnieszka Janik-Wójcik
Data: 15.10.2018r.

"My się szkoły nie boimy,
choć i praca czeka nas.
Śmiało do niej dziś wkroczymy,
bo nauki nadszedł czas".

W tym roku dzień 15 października był okazją do świętowania najmłodszych uczniów– kl. I A i kl. IB. Od dłuższego czasu przygotowywali się oni do występu, jakim było „PASOWANIE NA UCZNIA”. W dniu święta z uśmiechem na twarzy przywitali zebranych gości, a następnie zaprezentowali program artystyczny. Niewątpliwie, największym przeżyciem było ślubowanie, a następnie pasowanie na ucznia, którego dokonała Pani Dyrektor. Dodatkowo wręczono dzieciom pamiątkowe dyplomy, upominki i słodki poczęstunek – to wszystko czekało na uczniów po uroczystości. W uszach jeszcze długo brzmiały nam słowa piosenki „Witaj szkoło!”. W krótkim przemówieniu Pani Dyrektor, skierowała ważne słowa do Rodziców - ,,by nade wszystko kochać –kochać ale mądrze” … Najważniejsze, że te chwile przeżyliśmy RAZEM. Dziękujemy wszystkim za obecność w tak ważnym dniu, nie tylko dla uczniów.