Autor: I. Sikorska - Dymanus, I. Siwek
Data: 28.09.2018 rok

28 września członkowie Klubu Historycznego AK oraz harcerze uczestniczyli w pięknej uroczystości, podczas której nadano stopień majora mgr. inż. Zdzisławowi Mierzejewskiemu - żołnierzowi Kedywu Armii Krajowej. Spotkanie z zasłużonym obywatelem naszego miasta dostarczyło nam wielu niezapomnianych wrażeń. Podziwialiśmy 95 - letniego kombatanta za jego doskonałą pamięć, wiedzę historyczną i elokwencję. Ujęła nas również jego skromność oraz godna naśladowania postawa patriotyczna tak charakterystyczna dla Pokolenia Kolumbów. Żarliwe przemówienie (wygłoszone przez majora z pamięci) nagrodzone zostało gromkimi brawami publiczności, która spontanicznie powstała ze swoich miejsc. Jesteśmy wdzięczni zarządowi sosnowieckiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK za zorganizowanie tej niezwykłej lekcji historii.