Autor: I. Sikorska - Dymanus, A. Niziurska
Data: 07.11.2018r.

7 listopada odbyły się kolejne zajęcia edukacji regionalnej. Tym razem ósmoklasiści wyruszyli na Pawiak, aby odnaleźć budynek, w którym kilkadziesiąt lat mieszkał i pracował dr Mieczysław Rajs ( ps. "Dewajtis"). Ten szanowany niwecki lekarz był prawdziwym wzorem patrioty. Po wybuchu I wojny światowej wyruszył na front jako podoficer patrolu sanitarnego I Kompanii Kadrowej. W 1920 roku został przydzielony do sosnowieckiego Szpitala Polskiego Czerwonego Krzyża ( tzw. Frydrychówki), gdzie leczył powstańców śląskich. Podczas II wojny światowej pełnił obowiązki szefa służb sanitarnych Okręgu Śląskiego Armii Krajowej. W AK otrzymał awans na stopień majora. 100. rocznica odzyskania niepodległości skłoniła nas do przypomnienia życiorysu niwczanina, o którym pan Czesław Ludwiczek pisał, że " był człowiekiem nieprzeciętnym, odważnym, ofiarnym, pełnym poświęcenia w walce o wolność Polski".