Szanowni Rodzice,

 jako Dyrektor szkoły zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie aktualnej sytuacji nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Do chwili obecnej nie posiadamy informacji o tym, czy strajk się odbędzie ani też, jak długo potrwa. W związku z tym moja prośba dotyczy w szczególności dnia 8 kwietnia i obecności uczniów w placówce. Szkoła oczywiście będzie otwarta, ale nie wiedząc jak duża będzie liczba strajkujących pracowników, ani też czy będą strajkować pracownice kuchni, nie jestem w stanie stwierdzić, w jakich godzinach będę mogła zapewnić Państwa dzieciom opiekę i czy ugotowany zostanie obiad. Dołożę jednak wszelkich starań, aby dzieciom, które przyjdą do szkoły zapewnić bezpieczne warunki pobytu w placówce.

Na bieżąco będę Państwa informować o sytuacji. Mam jednak prośbę o zabezpieczenie ewentualnej możliwości pozostawienia naszych uczniów pod opieką w domu. Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami, okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły uprawnia do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.