Autor: Agnieszka Janik-Wójcik
16.10.2017r. Sosnowiec

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczą w ogólnopolskiej kampanii społecznej „pola nadziei”-2017. Żonkilowe „pola nadziei” to znaki przypominające, że są ludzie, którzy z nadzieją stawiają czoło tym wielkim problemom. Aby poszerzyć wiedzę z zakresu idei w podjętej akcji zaplanowaliśmy w tym roku: sadzenie żonkili, udział w „żonkilowych” konkursach: plastycznym oraz spotkanie wiosenne z przedstawicielem hospicjum, pogadanki na temat hospicyjnej działalności i wolontariatu. Prowadzone działania mają na celu przede wszystkim, uwrażliwianie najmłodszych na potrzeby osób starszych i dzieci nieuleczalnie chorych, oraz propagowaniu bezinteresownej pomocy na rzecz chorych i ich rodzin i przede wszystkim wspieraniu działalności hospicyjnej.