Autor: I. Sikorska - Dymanus, A. Kamela

W sobotę 20.01.2018 r. odbyliśmy kolejną wycieczkę z cyklu "Tropami Powstania Styczniowego". Tym razem wybraliśmy się do centrum Sosnowca. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w cerkwi prawosławnej przy ulicy Kilińskiego. Wprawdzie świątynia ta powstała 25 lat po upadku powstania, ale stanowi pamiątkę czasów, kiedy znajdowaliśmy się w zaborze rosyjskim. Najważniejszym obiektem na trasie naszej wyprawy był dworzec kolejowy - niemy świadek pamiętnych wydarzeń sprzed 155 lat. Tu w nocy z 6 na 7 lutego 1863 r. powstańcy dowodzeni przez Apolinarego Kurowskiego starli się z Rosjanami. Obok tablicy upamiętniającej zwycięski bój Polaków zapoznaliśmy się z przebiegiem walki i jej skutkami. Następnie zatrzymaliśmy się przy kościółku kolejowym wybudowanym rok przed wybuchem powstania. Paulini, którzy pełnili w nim posługę kapłańską zostali usunięci z parafii za sprzyjanie "buntownikom". Ostatnim celem naszej wyprawy był plac obok sosnowieckiej katedry. Tu obejrzeliśmy kapliczkę słupkową z 1863 r. i uczciliśmy pamięć polskich patriotów przy tablicy poświęconej ofiarom reżimu carskiego.