Autor: I. Sikorska - Dymanus, A. Kamela
Data: 06.04.2018r.

6 kwietnia uczniowie realizujący projekt z edukacji regionalnej wybrali się na kolejną wycieczkę historyczną. Tym razem celem naszych poszukiwań była kapliczka św. Nepomucena w Milowicach. Według przekazów właśnie obok niej 21 września 1831 roku zostali pochowani powstańcy listopadowi, którzy podczas przeprawy przez graniczną Brynicę starli się z Rosjanami. Ponad 30 lat później miejsce wiecznego spoczynku znaleźli tam także powstańcy styczniowi. Św. Nepomucen strzegący milowiczan przed powodziami stał się niemym świadkiem bardzo ważnych wydarzeń z dziejów naszej Ojczyzny. "Kapliczce na kurhanie" poświęcono jeden z odcinków programu Adama Sikorskiego pt. "Było, nie minęło". Badania georadarem potwierdziły istnienie dwóch jam grobowych zawierających metalowe przedmioty . Żegnając Milowice, poznaliśmy legendę o skarbie powstańczym ukrytym w nurtach Brynicy. Wielu wierzy, że intrygująca opowieść starego Grzegorza Liszki wcale nie jest fikcją!