Autor: I. Sikorska - Dymanus, Anna Kamela
20.10.2017r. Sosnowiec

20 października w siedzibie niweckiej biblioteki odbyło się spotkanie autorskie z panem Grzegorzem Onyszką - historykiem i regionalistą. Tematem piątkowej prelekcji ilustrowanej prezentacją multimedialną była działalność włoskich architektów na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Warto wiedzieć, że jeden z nich - słynny Franciszek Maria Lanci - zaprojektował wybudowaną w Niwce hutę żelaza oraz przylegające do niej osiedle robotnicze tzw. kolonię henrykowską. Należał do niej m.in. zabytkowy "dom majstra "z I połowy XIX wieku, który znajduje się przy ulicy Tuwima 8. W spotkaniu uczestniczyli członkowie klubu historycznego oraz młodzież zainteresowana przeszłością naszej Małej Ojczyzny.