Autor: Anna Malecka

Uczniowie z klas IVa i IVb otrzymali już świąteczne kartki od swoich przyjaciół z włoskiej szkoły w ramach współpracy naszej z Instituto Comprensivo Ferrandina. Przygotowujemy kolejny projekt po angielsku o naszym mieście i państwie, który zaprezentujemy on-line naszym włoskim kolegom. Podczas interaktywnej lekcji będziemy mieli okazję również dowiedzieć się ciekawych rzeczy o Ferrandinie- mieście, skąd pochodzą nasi listowni przyjaciele.