Autor: Violetta Dziuba
29.10.2017r.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny zgłosiła swój udział w miejskim konkursie:

„SOSNOWIECKI LIDER EKOLOGII”.

Jest to konkurs zbiórki zużytych baterii i makulatury organizowany we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz pod patronatem Prezydenta Sosnowca.

Celem konkursu jest edukacja i rozpowszechnianie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży Sosnowca oraz wyrabianie w nich nawyku segregacji odpadów.

Konkurs będzie trwać w terminie od 1 października 2017 r. do 31 maja 2018 r. Uczestnicy konkursu zbierają zużyte baterie i makulaturę. Zbiórka prowadzona będzie w czterech etapach, które pokrywać się będą z terminami odbioru zebranych surowców ze szkoły:
I. Etap: do 31 grudnia 2017 r.
II. Etap: do 31 marca 2018 r.
III. Etap: do 31 maja 2018 r.
Przy każdym odbiorze szkoła otrzyma pisemne pokwitowania potwierdzające ilość (wagę) zebranych surowców.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 czerwca 2018 r.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach:
I. Zbiórka baterii – kryterium oceny będzie ilość zebranych zużytych baterii w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły.
II. Zbiórka makulatury – kryterium oceny będzie ilość zebranej makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia.

Laureaci ( szkoły) w kategorii I i II otrzymają nagrody o wartości:
- Za zajęcie I miejsca – 5 000,00 zł
- Za zajecie II miejsca – 2 000,00 zł
- Za zajęcie III miejsca - 1 000,00 zł

Tytuł SOSNOWIECKIEGO LIDERA EKOLOGII, nadawanego przez Prezydenta Miasta Sosnowca, otrzyma szkoła, która uzyska największą łączną ilość punktów w kategoriach I i II. Organizator przewiduje również nagrody dla wyróżniających się szkół w poszczególnych etapach rankingowych.

Prosimy wszystkich rodziców o wsparcie naszej szkoły w konkursie.

Przypominamy, że w ubiegłym roku szkolnym zajęliśmy II miejsce w zbiórce zużytych baterii oraz VIII miejsce w zbiórce makulatury.

Przedstawicielka organizatora konkursu odwiedziła naszą szkołę i przekazała nagrodę - czek na 2 000 zł wraz z dyplomem i grami edukacyjnymi.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tak dobrego wyniku naszej szkoły w konkursie!