Autor: Iwona Sikorska - Dymanus, Katarzyna Maciuk
Data: 28.11.2017r.

28 listopada obchodziliśmy Dzień Patrona. Z tej okazji społeczność Szkoły Podstawowej nr 15 uczestniczyła w uroczystym apelu poświęconym Stefanowi Żeromskiemu. Tym razem zwróciliśmy szczególną uwagę na związki pisarza z naszą dzielnicą oraz te elementy jego biografii, które uczyniły go wrażliwym na krzywdę i ludzkie nieszczęście. Warto wiedzieć, że 120 lat temu ten wybitny Polak bywał w Niwce wielokrotnie. Odwiedzał mieszkania ubogich robotników, towarzysząc Aleksandrowi Widerze - lekarzowi zakładowemu Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych - który właśnie tu prowadził swój szpital. Niezłomny doktor z Zagłębia stał się pierwowzorem postaci Tomasza Judyma - bohatera powieści pt."Ludzie bezdomni". W 2015 roku uczniowie naszej szkoły otrzymali sztandar będący znakiem tożsamości i wspólnoty, ciągłości i trwania. Na awersie, w centralnej jego części widnieje podobizna Stefana Żeromskiego - postaci łączącej dawne i obecne pokolenia uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Podczas wtorkowej uroczystości chorąży pocztu sztandarowego - pan Jarosław Kaczmarek ofiarował szkole akt przekazania w nowej, pięknej oprawie. Wspaniały dar zostanie wyeksponowany, stanowiąc cenną pamiątkę ważnego dla nas wydarzenia z dnia 24 listopada 2015 roku.