Autor: M. Kondracka

W marcu uczniowie naszej szkoły dołączyli do obchodów Dnia Dzikiej Przyrody. Klasy młodsze miały za zadanie zgromadzić informacje o wybranym gatunku dzikiego zwierzęcia i przebrać się za nie. Na forum klasy opowiadano o tym, dlaczego dzikie zwierzęta są zagrożone wyginięciem i jak możemy je chronić.

Klasy starsze natomiast tworzyły plakaty, których naczelnym hasłem była wolność dzikich zwierząt oraz poszanowanie zapisów wynikających ze Światowej Deklaracji Praw Zwierząt.

Miło jest podziwiać dzikie zwierzęta, ale często zapominamy o tym, że tak chętnie odwiedzane przez nas Zoo - stanowiące rozrywkę dla ludzi - nie jest naturalnym środowiskiem bytowania dzikich gatunków.

Pamiętajmy, że: „ Każde zwierzę, które należy do gatunku dzikiego, ma prawo do życia na wolności w swym naturalnym otoczeniu”.