Autor: Anita Niziurska

Od 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest corocznie. Również i w tym roku młodzież naszej szkoły oddała hołd Żołnierzom Wyklętym. W trakcie uroczystego apelu przybliżone zostały postacie Żołnierzy Niezłomnych, którzy działali w niepodległościowym ruchu partyzanckim i stawiali czynny opór sowietyzacji Polski. Poznaliśmy życiorysy Danuty Siedzikówny ps. Inka, rotmistrza Witolda Pileckiego oraz gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil. Uroczystości uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgu Śląskiego Armii Krajowej Jerzy Jurgaś, sekretarz Zarządu Okręgu Śląskiego Armii Krajowej Jan Musiał, radny Rady Miasta Sosnowca Jan Bosak. Przybyły również delegacje Szkolnych Klubów Historycznych im. Armii Krajowej ze Szkół Podstawowych nr 6 i 35 w Sosnowcu wraz z opiekunami.