Nauczanie w Niwce ma długą tradycję, sięgającą okresu zaborów. W 1915 roku główny inżynier górniczy, pan Stanisław Stratilato utworzył prywatną szkołę realną. Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości szkoła ta, imienia Stratilato, została przejęta przez szkolne władze polskie i zmieniona w siedmioklasową, publiczną szkołę powszechną. Początkowo szkoła funkcjonowała w salach wynajmowanych w „Lutni” i „Jutrzence”. Uchwałą Rady Gminnej z dnia 19 grudnia 1924 roku podjęto decyzję o budowie budynku szkoły. Kierownikiem budowy został inżynier architekt Stefan Wąs. 7 listopada 1926 roku miała miejsce uroczystość, w czasie której proboszcz Franciszek Gola poświęcił kamień węgielny a szkole nadano imię Stefana Żeromskiego, pragnąc oddać hołd „Obywatelowi- co patrzał daleko i głęboko czuł, Człowiekowi- co niedolę sercem uczył pojmować, Pisarzowi- co mowę ojczystą przekuwał na złoto i spiż.” Budowa została ukończona 30 grudnia 1928 roku. Szkoła, która otrzymała nazwę „Publiczna 7- klasowa Szkoła Powszechna w Niwce”, mieściła się przy ulicy 1 Maja 62 i należała do powiatu będzińskiego. Inspektorem szkolnym powiatu będzińskiego był wtedy pan Józef Boxa oraz pan Marian Winiarski a gospodarzem gminy Niwka- Rada Gminna z przewodniczącym Karolem Migdałem na czele. Kierownikami i dyrektorami szkoły byli:

Stanisław Stratilato (od 1915 roku)
Aleksander Zajgler ( do 1918 roku)
Antoni Wincentowicz
Antoni Imiela
Władysław Chmielewski (do 31 stycznia 1931 roku)
Leon Gajewski (od 1 lutego 1931 roku do 31 sierpnia 1939 roku)
Wiktor Majnusz (od 1939 do 1945 roku)
Bolesław Dajczer (od 4 lutego 1945 do kwietnia 1945)
Jan Górak (od 1945 do1946)
Bolesław Dajczer (od 1946 do 1952)
Maria Papińska (od 1952 do 1953)
Antoni Roykiewicz (od 1953 do 1955)
Bolesław Dajczer (od 1955 do 1957)
Maria Papińska (w roku 1957)
Jan Wojtyński (od 1957 do 1965)
Stefan Kidawa (od 1965 do 1974)
Maria Nawrocka (od 1975 do 1980)
Anna Jężak (od 1980 do 31 sierpnia 1989)
Ewa Jakubowska (od 1989 do 1992)
Zofia Wróbel (od 1992 do 31 stycznia 2006 roku)
Wiesława Szopa ( od 2006 roku)

Historię naszej szkoły znamy dzięki kronice, założonej przez kierownika szkoły, pana Leona Gajewskiego. Pierwsze zapisy, opatrzone datą 3 marca 1931 roku, zawierają ważne przesłanie dla nas wszystkich:

„Szanujmy przeszłość
Dla przypomnienia czasów odległych- dla przedstawienia sposobów i warunków naszego życia, naszej pracy i jej skutków, dla ułatwienia historii tej miejscowości tworzymy tę kronikę, mającą być historią pracy tych, którzy przeszli, dla tych, którzy przyjdą”.