DOBRA SZKOŁA - informacje dotyczące reformy systemu oświaty w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi planowanych zmian w szkolnictwie, które są dostępne:

- Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

- Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach

- W broszurze informacyjnej „Dobra Szkoła”