TRZECIOKLASIŚCI WRAZ Z DYREKCJĄ I NAUCZYCIELAMI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W SOSNOWCU

SERDECZNIE DZIĘKUJĄ ZA POMOC W ORGANIZACJI

„ZIELONEJ SZKOŁY 2012”

Zarządowi CTL „Maczki –Bór” Spółka z o.o.
Zarządowi CEBI POLAND SP. Z O.O.
Zarządowi Zakładów Mechanicznych Urządzeń Wiertniczych SP. Z O.O.