Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Sosnowcu od lat współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 15 im. Stefana Żeromskiego.

Charakter działalności Ogniska stwarza atmosferę rozwijającą prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości dzieci.

Ognisko jest placówką ogólnodostępną, a uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne.

Nauczyciele zapewniają opiekę uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych w miłym i bezpiecznym otoczeniu. Zajęcia rozwijają kreatywność, ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, rozwijają fantazję i wyobraźnię twórczą oraz zainteresowania. Przygotowują do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, umożliwiają podnoszenie sprawności fizycznej, promują zdrowie. Dzieci mają możliwość uczestnictwa w imprezach, licznych konkursach i zajęciach rekreacyjnych.

Funkcję dyrektora placówki OPP nr 2 sprawuje mgr Robert Urbankiewicz.

Sekretariat Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 mieści się w Sosnowcu, ul. Starzyńskiego 41. Placówka mieści się na obszarze gminy Sosnowiec. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji UM Sosnowiec.

Nr tel. do placówki - 32 290 91 37.


ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ  NR 2 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 NA TERENIE NASZEJ SZKOŁY:

RODZAJ ZAJĘĆDZIEŃ TYGODNIA/ GODZINYIMIĘ I NAZWISKO PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA
„PLASTYKA-RUCH-MUZYKA”CZWARTEK 12.00-16.00MGR JOANNA KANIA