Autor: Beata Ring
Data: 10.11.2017

Na Trójkącie Trzech Cesarzy w Sosnowcu w piątek 10.11.2017 odbyły się uroczystości z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas obchodów odśpiewano hymn narodowy a także złożono wiązanki kwiatów pod znajdującym się tam obeliskiem. Na uroczystość przybyli m.in.: radni miasta i dzielnicy Południe, przedstawiciele służb mundurowych, ZHP a także najwyższe władze miasta na czele z prezydentem Arkadiuszem Chęcińskim i wiceprezydentem Zbigniewem Byszewskim.
W II Rajdzie Niepodległości brało udział 150 osób. Wejście tej grupy wraz z przewodnikiem z PTTK-u panią Swietłaną Koniuszewską przywitano gromkimi brawami. Nie było jednak wyłącznie oficjalnie. Dla uczniów sosnowieckich szkół zorganizowano ognisko z kiełbaskami.