Autor: Beata Ring
Data: 21.11.2017

Musztra jest jednym z elementów zbiórek harcerskich, toteż w dniu 21.11.2017 dwie uczennice klasy mundurowej, przeprowadziły musztrę wojskową w naszej gromadzie. Podczas tego wydarzenia, zuchy miały możliwość poznania komend musztry a następnie doskonaliły postawę reprezentacyjną. Dzieci spostrzegły że musztra usprawnia działania organizacyjne, zwiększa bezpieczeństwo i porządek a także wprowadza dyscyplinę. Zuchom bardzo podobały się elementy musztry i na pewno - jeszcze dłuuuugo nie zapomną zdobytego doświadczenia.