Zuch Ratownik – numery alarmowe zna!
Zuch Ratownik – kartę ICE zawsze przy sobie ma!
Zuch Ratownik – wie, że pierwsza pomoc to nie gra!

W sobotę, 24 września zuchy, harcerze, wędrownicy oraz instruktorzy Chorągwi Śląskiej ZHP spotkali się po raz kolejny na corocznej Harcerskiej Imprezie Plenerowej, która miała miejsce na terenie Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie. Po uroczystym rozpoczęciu policja konna z Chorzowa dała fantastyczny pokaz musztry konnej. Był ogień i granaty hukowe! Następnie zuchy, harcerze i starsi harcerze wystartowali na poszczególne trasy. Czekała na nas wspaniała zuchowa zabawa, w trakcie której zdobywaliśmy szlify „zuchów – ratowników”. Każda gromada miała za zadanie odwiedzić pięć n/w punktów, którym przyświecały następujące hasła:


- Nr 112 – gdzie zuchy musiały między innymi skojarzyć zdjęcia pokazujące różne służby ratunkowe z kartami, na których widniał odpowiedni nr alarmowy. W punkcie tym, zuchy – ratownicy dowiedzieli się jak ważnym numerem alarmowym jest nr 112;
- Zuchowa stacja pomocy medycznej – na punkcie tym zuchy miały możliwość spotkać się z profesjonalnym ratownikiem medycznym, który zademonstrował im jak należy postępować w sytuacji, gdy należy udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej;
- Ekwipunek ratownika – gdzie zuchy mogły między innymi nauczyć się prawidłowo bandażować rany;
- Bezpieczna droga – gdzie zuchy mogły między innymi zainscenizować wiersz mówiący o tym, jak prawidłowo należy przechodzić przez drogę;
- Bezpieczna woda – gdzie zuchy między innymi ćwiczyły rzucanie kołem ratunkowym.

Nie da się kilkoma zdaniami oddać wszystkiego co zuchy doświadczyły w trakcie całego dnia, pełnego atrakcji. Bo była również wspólna zabawa na dmuchanych zjeżdżalniach, możliwość wspinaczki na specjalnej ściance, czy np. udział w sesji fotograficznej w czaderskich strojach. Spotkanie zuchów – ratowników zakończyło się wielkim turniejem sprawnościowym.