4 listopada 30 SGZ „Szyszkowe Bractwo” wspólnie z 29 SDH „Zwiadowcy”, 111 SDWi „Skauci” oraz Komendą Hufca ZHP Sosnowiec zorganizowała harcerską grę terenową pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie... Moja miejscowość w czasach moich dziadków i pradziadków”. Głównym celem gry było zainteresowanie dzieci i młodzieży historią Sosnowca, a poprzez to rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością regionalną. Trzeba było wykazać się zdolnościami plastycznymi, krasomówczymi, umiejętnościami harcerskimi oraz wiedzą na temat sławnych sosnowiczan, zabytków Sosnowca, klubów sportowych oraz topografii miasta. Było też zadanie przedkonkursowe polegające na wykonaniu plakatu promującego działalność drużyny.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 180 zuchów i harcerzy. Po wykonaniu wszystkich zadań w budynku Komendy Hufca ZHP Sosnowiec na uczestników gry terenowej czekały smakołyki. Wszystkie gromady i drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Sosnowcu.