11 grudnia 2016 r. 30 SGZ „ Szyszkowe Bractwo” po raz kolejny udala się do Częstochowy, żeby zabrać Betlejemskie Światełko Pokoju. Ten Święty Płomień przywiozła Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzata Sinica, która odebrała je od słowackich skautów w Kościele Świętego Józefa w miejscowości Svit pod Popradem. Prawie tysiąc harcerzy z całej Polski (większość to reprezentanci Chorągwi Śląskiej) brało udział w tej uroczystości. To już po raz 26. Betlejemskie Światło Pokoju trafiło na Jasną Górę.

Zuchy, harcerze i instruktorzy wzięli udział w spotkaniu opłatkowym oraz mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu celebrowanej przez Naczelnego Kapelana ZHP hm. Wojciecha Jurkowskiego. Naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica w obecności Komendantki Chorągwi Śląskiej hm. Anny Peterko, Skarbnika Chorągwi Śląskiej hm. Andrzeja Lichoty oraz Komendanta Hufca ZHP Częstochowa przekazała światło na ręce Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo. Święty Płomień ma nieść pokój, nadzieję, radość i miłość, dlatego nie powinno zabraknąć go podczas świąt Bożego Narodzenia. Tegoroczne hasło harcerskiej misji brzmi: „Odważnie twórzmy pokój”. Przed harcerzami bardzo ważne zadanie polegające na rozprowadzeniu Betlejemskiego Światełka Pokoju, by nikomu go nie zabrakło.