1 września na cmentarzu przy ul. Smutnej w Sosnowcu odbyła się ceremonia poświęcona 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przy grobie zbiorowym rozstrzelanych przez hitlerowców 4-6 września 1939 roku oraz grobie ofiar II wojny światowej odbyły się główne uroczystości, w których wzięli udział przedstawiciele naszej gromady zuchowej wraz z harcerzami i członkami szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Po odśpiewaniu hymnu i okolicznościowych przemówieniach, nastąpiło składnie kwiatów i odegranie hejnału.