„To jest nasza wspólna historia, bez której niemożliwy byłby nasz dzień dzisiejszy”

Akcja medialno –edukacyjna „Zapal Znicz Pamięci” to wspólny projekt pięciu rozgłośni regionalnych Polskiego Radia z Poznania, Bydgoszczy, Gdańska, Łodzi i Katowic oraz Biur Edukacji Publicznej IPN z tych miast przy współpracy Muzeum Historii Polski. Inicjatorką akcji jest Anna Gruszecka – była dziennikarka Radia Merkury. Patronem honorowym akcji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Siódma już akcja ma na celu przywrócenie pamięci bohaterów ginących w publicznych egzekucjach, więzieniach, obozach na kresach II Rzeczypospolitej za uparte podtrzymywanie polskości, za aktywność społeczną, za patriotyzm.

Zadanie to jako akcję społeczną zainicjowała już po raz czwarty Śląska Chorągiew ZHP.

30 SGZ „Szyszkowe Bractwo” działające przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu przyłączyły się do zadania programowego – akcji pod hasłem „Zapal Znicz Pamięci”, która miała miejsce 18 października 2015 roku.

Reprezentanci „Zwiadowców” i „Szyszkowego Bractwa” ( 10 osób) udali się na ulicę Niwecką 1. Znajduje się tam Huta im. E. Cedlera, na terenie której w latach 1944-1945 znajdowała się filia obozu koncentracyjnego Auschiwtz-Birkenau. Nosiła nazwę Arbeitslager Sosnowitz. Więźniowie pracowali tam niewolniczo przy odlewie luf do dział przeciwlotniczych oraz przy produkcji granatów. W obozie przebywało około 900 więźniów, z czego 90 % Żydzi, a resztę stanowili Polacy, Rosjanie, Niemcy i Francuzi. W grudniu 1944 r. rozpoczęła się likwidacja obozu i ewakuacja więźniów na zachód. Ostatnich więźniów wyprowadzono z obozu 5 stycznia 1945 r. Poszli oni "Marszem Śmierci" do Opawy, skąd 17 stycznia wagonami towarowymi przewieziono ich do innego obozu. Większość z tych więźniów zginęła podczas "Marszu Śmierci”. W czterdziestą rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem pracownicy huty upamiętnili te tragiczne wydarzenia tablicą pamiątkową.

NIECH ZAPŁONĄ NASZE ZNICZE PAMIĘCI

Przedstawiciele gromady zuchowej i drużyny harcerskiej najpierw uporządkowali teren wokół płyty, a drużynowe przypomniały wydarzenia historyczne, które miały tu miejsce. Druhna Małgosia opowiedziała o więźniach idących „Marszem Śmierci”. Następnie harcerze odczytali napis widniejący na tablicy.

Ważnym momentem było zapalenie znicza w miejscu zbiorowej egzekucji. Upamiętniając śmierć i męczeństwo Żydów, Polaków, Francuzów… minutą ciszy oddano hołd poległym. Była to kolejna lekcja historii, zapisana w wydarzeniach, które miały tu miejsce.

Akcja „Zapal Znicz Pamięci 2015” pokazała, że wciąż żyje w nas pamięć przodków i jest pielęgnowana przez młode pokolenie.