10 maja 2016 roku szkolna biblioteka zamieniła się w salę wspomnień - w naszej szkole odbyło się spotkanie reprezentantów zuchów, harcerzy oraz członków szkolnego klubu historycznego z gościem specjalnym - panią Danutą Maj, córką harcmistrza Edwarda Nowaka, pseudonim „Jodła”.

Pani Danuta, wracając do czasów swojego dzieciństwa bardzo interesująco opowiadała o wspomnieniach związanych z okresem drugiej wojny światowej. Te barwne opowieści uatrakcyjniła prezentacją oryginalnych przedmiotów, które przyniosła ze sobą. Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści oraz zadawały liczne pytania, które pozwoliły im pogłębić wiedzę dotyczącą trudnych dla naszego kraju czasów.

Pani Danucie Maj dziękujemy za spotkanie i niezwykle ciekawą lekcję historii.