Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego Ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Tegorocznej akcji związanej z przekazywaniem tego Świętego Ognia przyświeca hasło: „Zauważ Człowieka”. 17 grudnia 2015 roku, Komendantka phm. Edyta Borecka zapoznała zebranych z ideą BŚP, a reprezentanci naszej gromady wspólnie z zuchami i harcerzami sosnowieckiego hufca przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju władzom naszego miasta.