Komputer bawi, pomaga w nauce i rozwoju intelektualnym dziecka. Chcemy, żeby dziecko nie korzystało z komputera tylko wtedy, gdy chce przy jego pomocy „pograć” w ulubioną grę, ale aby potrafiło wykonywać poszczególne zadania. 2 listopada, zuchy uczestniczyły w realizacji programu „Komputerowy Świat”, organizowanego przez Komendę Hufca ZHP w Sosnowcu. Tym razem, druh Jacek przybył do naszej szkoły, w której działa nasza gromada. Celem zajęć było pokazanie zasobów sieci Internetu przydatnych do nauki m.in. z historii oraz wprowadzenie w działania i zasoby poruszania się na wirtualnych wycieczkach. Po obrzędowym powitaniu zuchy ochoczo przystąpiły do ćwiczeń. Odbyły wirtualną wycieczkę po Krakowie i Zamku Królewskim w Warszawie. Zwiedzanie było niezwykle interesujące. Podczas dzisiejszego spotkania zuchy mogły także wziąć udział w akcji internetowej „Pajacyk” – Kliknij i pomóż. Jako zadanie międzyzbiórkowe, zuchy wspólnie z rodzicami mają oddać swój „klik” na „Pusta Miska”.

Dziękujemy druhowi Jackowi za ciekawe i pożyteczne zajęcia.
Z zuchowym pozdrowieniem – Czuj!