Przekazanie Betlejemskiego Światła Do Urzędu Miasta W Sosnowcu


19 grudnia 2013 roku „Zwiadowcy” wspólnie z przedstawicielami sosnowieckiego hufca uroczyście przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju kierownictwu Urzędu Miasta Sosnowiec oraz radnym miasta.