Światło Pokoju


15 grudnia 2013 r. zuchy i harcerze po raz kolejny udali się do Częstochowy, żeby zabrać Betlejemskie Światełko Pokoju. Światełko to dotarło na Jasną Górę z Betlejem, rozchodząc się po drodze po najróżniejszych zakątkach. Już od 1991r. Związek Harcerstwa Polskiego przyjmuje go od słowackich i austriackich skautów. Ma nieść pokój, nadzieję, radość i miłość, dlatego nie powinno zabraknąć go podczas świąt Bożego Narodzenia. Tegoroczne hasło harcerskiej misji brzmi: „Wyjdź z cienia – pokaż dobro!” Jest ono inspiracją do stawania się lepszym, zaproszeniem do pracy nad sobą. Harcerze wzięli udział w cudownym świetlno –słownym przedstawieniu, łamali się opłatkiem składając sobie przy tym świąteczne życzenia, następnie wzięli udział w mszy świętej, podczas której przekazano światełko. Na zakończenie utworzono krąg i „Bratnim słowem” pożegnali się z harcerską rodziną. Teraz przed harcerzami bardzo ważne zadanie polegające na rozprowadzeniu Betlejemskiego Światełka Pokoju .

Pamiętaj!
„Wyjdź z cienia, ponieważ światło potrzebne jest do życia każdemu. Im więcej czynisz dobrego, tym mocniej ono świeci”.