Sukces 29 SDH Zwiadowcy!


I miejsce w konkursie „Harcerze na rzecz społeczności lokalnej”!

Celem konkursu było:
- przeprowadzenie zwiadu społecznego w ramach projektu „Miejsca przyjazne kobietom karmiącym piersią w Sosnowcu”;
- uwrażliwienie harcerzy na rzecz społeczności lokalnej;
- aktywizacja środowisk harcerskich Hufca ZHP Sosnowiec;
- promowanie pozytywnego wizerunku harcerza , jako osoby społecznie użytecznej;

Harcerze docierali do firm i instytucji. Ich zadaniem było informowanie o możliwości stworzenia miejsca, gdzie kobieta może swobodnie nakarmić piersią swoje dziecko. Pozostawić ulotki z adresem strony internetowej WWW.sosnowiec.eco21.pl, gdzie można nanieść powstałe miejsce dla matki karmiącej piersią.

Pani Marcie Sadowskiej koordynatorce projektu życzymy powodzenia w realizacji wszystkich inicjatyw wchodzących w skład projektu – pokazują one, że macierzyństwo nie musi być czasem kłopotów i dyskomfortu, a w Sosnowcu mogą być stworzone warunki do bezpiecznego i komfortowego karmienia piersią niemowląt.

Dziękujemy z Harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!