Harcerze - Na Start!


Dnia 5 października nasza drużyna wzięła udział w uroczystości 10 rocznicy nadania sztandaru Kręgowi Seniorów ZHP „Korzenie”. Celem imprezy było rozpoczęcie nowego roku harcerskiego. "Harcerski Start" rozpoczął się naszym udziałem we mszy świętej intencyjnej, którą uświetniły słowa dotyczące godności człowieka, wygłoszone przez kapelana harcerzy ks. Andrzeja Stasiaka; harcerskie pieśni oraz dźwięki orkiestry dętej. Następnie odbyła się honorowa defilada pocztów sztandarowych, w której mieliśmy szczególny udział - prezentując się ze sztandarem naszej szkoły. Część oficjalna „Sztandarowi cześć” odbyła się w auli ZSO nr 6 w Ostrowach Górniczych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, miasta i kościelnych. Nasi harcerze pozytywnie zadebiutowali się podczas apelu inaugurującego harcerski sezon. Po apelu i odśpiewaniu harcerskiego hymnu „Wszystko, co nasze Polsce oddamy” przyszedł czas na grę terenową. Integrując się z drużynami harcerskimi i starszoharcerskimi wykonywaliśmy na docelowych punktach różne zadania, które tematycznie były związane z górnictwem. Kolejnym punktem był wspólny posiłek: bigos, herbata i pączki. Po wzmocnieniu sił przyszedł czas na pląsy i zabawy oraz taniec integracyjny. Nasz "Harcerski Start" zakończył się tradycyjnym harcerskim kręgiem ze śpiewem „Bratnie słowo” i „Iskierką Przyjaźni.” Był to dla nas szczególny dzień. Rozpoczynamy kolejny a zarazem nowy etap w naszej harcerskiej służbie w myśl słów Andrzeja Kamińskiego: „dzielność jest fundamentem charakteru, a tylko ludzie z charakterem mogą zbudować lepszy świat”. Cały dzień „Harcerskiego Startu” minął w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Dziękujemy Komendzie Hufca Sosnowiec, Kręgowi Seniorów „Korzenie” wszystkim instruktorom harcerskim, harcerkom i harcerzom. Z harcerskim pozdrowieniem – CZUWAJ!