„OBYWATEL SENIOR” 2013 – Moc Atrakcji Dla Młodszych I Starszych…


Seniorzy mogą być ludźmi aktywnymi i swoją pasją i energią zarażać swoich bliskich. Ukazanie tej prawdy jest zadaniem II edycji Kongresu „Obywatel Senior”.

Dnia 16 września nasze harcerki uczestniczyły w inauguracji II Kongresu "Obywatel Senior" 2013 w DPS przy ul. Andersa 81 b. Zaprezentowały program na harcerską nutę „Jeden świat…” Wspólnie z mieszkańcami – Seniorami DPS wysłuchano o folklorze ziemi zagłębiowskiej, który przedstawiły Krystyna Borkowska i Maria Oruba z STKZD, poezję religijną prezentowała Zofia Cencek,, a popis instrumentalny na gitarę przygotowała Lucyna Gawlik. Na zakończenie Krąg Harcerzy Seniorów „Korzenie" przypomniał harcerskie piosenki z dawnych lat, zapraszając do wspólnego śpiewania młodych i starszych. Uroczystość zakończyła się wygłoszeniem wiersza Seniorki z DPS własnego autorstwa "Moje wspomnienie", wspólnymi rozmowami przy słodkim poczęstunku.