Komputerowy Świat


Nasza drużyna, 3 kwietnia uczestniczyła w zajęciach programu z cyklu ,,Komputerowy Świat”. Zajęcia odbyły się w Komendzie Hufca ZHP w Sosnowcu. Prowadzący druh Jacek zapoznał harcerki z budową i elementami składowymi sieci komputerowej oraz z tworzeniem prostej sieci LAN. Harcerki mimo skomplikowanie brzmiącego tematu sprawnie poradziły sobie z utworzeniem sieci wewnętrznej LAN, tylko od czasu do czasu prosząc druha o pomoc. Następnie ćwiczyły udostępnianie i kopiowanie plików, bawiąc się przy tym znakomicie. Dziękujemy za miło i pożytecznie spędzony czas.

Z harcerskim pozdrowieniem – Czuwaj!