Autor: Autor: Małgorzata Kapalczyk
Data: 8 grudnia 2017r. Miejsce: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Apostoła

Reprezentacja zuchów i harcerzy z naszej szkoły została zaproszona na oficjalne otwarcie stacjonarnego hospicjum w Sosnowcu. Odbyło się ono 8 grudnia 2017 roku w obecności najważniejszych osób w mieście. Podczas otwarcia mszę świętą w hospicyjnej kaplicy odprawił biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak, który poświęcił również cały obiekt. Na potrzeby placówki adaptowano i rozbudowano budynek dawnej szkoły górniczej kopalni Czerwone Zagłębie. Prezes zarządu Hospicjum św. Tomasza w Sosnowcu – pani Małgorzata Czapla poinformowała, że nowy kompleks zapewni opiekę dzienną i całodobową wszystkim podopiecznym. W Zagłębiowskim Centrum Wsparcia będzie się mieścić m.in. hospicjum stacjonarne, ośrodek pobytu dziennego, rehabilitacji oraz poradnia medycyny paliatywnej.

Otwarcie hospicjum miało bardzo uroczysty, wzruszający, a jednocześnie radosny i przyjacielski charakter. Dziękujemy za zaproszenie.