28 kwietnia 2017 r. uczniowie naszej szkoły – członkowie SK PCK i harcerze wzięli udział w spotkaniu z panią Kingą Wójcik. Ta młoda kobieta, studentka Prywatnej Wyższej Szkoły Medycznej mającej siedzibę w Niwce, pokazała, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Następnie każdy uczeń miał możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych na fantomie. Pani Kinga przywiozła ze sobą defibrylator i udowodniła, że łatwo go wykorzystać w ratowaniu życia ludzkiego. Zajęcia te dały możliwość przećwiczenia, a niektórym powtórzenia posiadanej już wiedzy i umiejętności. Pani Wójcik jest ratownikiem i pracownikiem centrali telefonicznej numeru 112. Pokazała dzieciom przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną o tym, jak funkcjonuje centrala i jakie są zasady jej pracy.

Okazało się, że pierwsza pomoc jest dziecinnie prosta!

Dziękujemy młodej ratowniczce za wspaniale przeprowadzone zajęcia oraz pani Danucie Obcowskiej – kanclerz Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu, za umożliwienie tego spotkania.