22.04.2017r. w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury już po raz dziewiąty odbył się festiwal zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP Sosnowiec. Głównym celem konkursu było rozpowszechnienie piosenki harcerskiej, zuchowej oraz promocja piosenki rockandrollowej. Występy poprzedziły warsztaty muzyczne. Nasza drużyna wykonała piosenkę pt. „Czar ogniska” oraz piosenkę Skaldów pt.„Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”. W festiwalu wzięło udział 5 gromad zuchowych i 6 drużyn harcerskich. Wszyscy uczestnicy doskonale się bawili najpierw podczas tradycyjnej „rozśpiewki”, później w czasie doskonale przygotowanych występów artystycznych.

Najlepszą gromadą okazała się 102 SGZ Wesołe Promyczki, a wśród drużyn harcerskich 73 SD Więcej Maki. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Dziękujemy organizatorom za wspaniałą zabawę. Czuwaj!